Hyrevognsnummerplader - Tjekbil.dk

Find info om alle køretøjer

Tjek synsrapporter, gæld, kilometerfusk og meget mere

Hyrevognsnummerplader

Nummerplader svinger fra land til land samt fra det ene specielle erhverv til det andet. Landene har alle forskellige tal- og bogstavkombinationer, og derudover kan de forskellige beskæftigelsers nummerplader svinge meget i design og udseende. Kongehuset eksempelvis har en stor krone på deres nummerplader. Inden for hyrevognsbranchen er der også forskellige nummerplader, der afhænger af nogle forskellige faktorer, der beskrives i de følgende afsnit.

Hyrevognsnummerplader: To slags plader

Når man har stået i kø efter en taxi, er det næppe vognens nummerplade, man har lagt mærke til. Man har nok bare skyndt sig ind på bagsædet og fortalt chaufføren sin adresse. Hvis man derimod havde studeret taxien lidt nærmere, havde man set, at hyrevogne faktisk har to slags nummerplade. Den ene er ligesom den alle andre personbiler også kører med – aflang med to bogstaver og et femcifret tal. Foruden de to bogstaver på nummerpladen er tallet derpå inden for serienumrene 98.000 til 99.999. Den anden nummerplade er hyrevognenstilladelsesnummerplade, der tillader den at drive lovlig taxi-forretning.

Tilladelsesnummerpladen har to væsentlige tal 

Markedet for pirattaxaer er stort, så vil man gerne formindske risikoen for at havne i sådan en, bør man prøve at lægge mærke til, om taxierne har en grøn nummerplade på bilen. Det er nemlig den, der gør, at hyrevognen som sagt kan drive forretning på lovlig vis.

Tilladelsesnummerpladen sidder enten bag på bilen eller på den taglygte, som de fleste hyrevogne kører rundt med. Farven adskiller sig også fra den normale nummerplade, da den er grøn, og cifrene står i hvid skrift. På hyrevognens nummerplader skal der stå både det områdenummer, som vognen hører til, og taxiens bevillingsnummer. Denne slags nummerplade kan både være næsten kvadratisk og væsentlig mindre end en standard nummerplade, eller den kan være aflang og have helt samme størrelse som den normale personbilsplade, man kender. Er den kvadratisk, står områdenummeret øverst og bevillingsnummeret nederst. Er den rektangulær og ligesom den normale nummerplade, står tallene naturligvis på samme linje og med områdenummeret til venstre og bevillingsnummeret til højre. De to tal er her delt op af en bindestreg.

Kommunerne har forskellige områdenumre

Som man nok kan sige selv, skifter områdenummeret på taxien alt efter hvilken kommune eller taxinævn, bilen hører ind under. Det gør den fordi, at områdenummeret som regel er lige med kommunekoden i den kommune, man befinder sig i. Hører hyrevognen eksempelvis ind under Aarhus Taxa, har den områdenummeret 751, da det er Aarhus’ kommunekode. Der er dog visse undtagelser, da nogle kommuner har slået sig sammen til ét stort taxinævn og deler derfor det samme områdenummer. I København og omegn for eksempel har en lang række kommuner slået sig sammen, og hører alle ind under Storkøbenhavns Taxinævn og deler derfor områdenummeret 1. Det er eksempelvis Frederiksberg, København og Brøndby, der er med i det nævn samt en masse andre.

Før kommunalreformen trådte i kraft i 2007, havde alle de daværende kommuner også et områdenummer hver især. Derefter blev alle de dagældende kommuner, som bekendt inddelt, og hører nu hver især ind under en anden og større kommune. Der er derfor langt færre områdenumre i dag, da kommunerne blev skåret markant ned dengang. Der gik fra at være 271 kommuner til 98 større kommuner. Det blev derfor også et krav for alle hyrevogne dengang at få udskiftet deres nummerplader senest den første januar 2010, så de passede til nutidens aktuelle kommunekoder.

Facebook
Twitter
LinkedIn