Frakendelse af kørekort [BETINGET & UBETINGET] | Tjekbil

Find info om alle køretøjer

Tjek synsrapporter, gæld, kilometerfusk og meget mere

Ubetinget & betinget frakendelse af kørekort

At Politiet tager dit kørekort – eller inddrager din førerret, som det hedder – kan faktisk betyde mere, end bare at du ikke må køre bil. Læs her, hvordan det hænger sammen.

Når Politiet, og i sidste ende en domstol, har frakendt dig dit kørekort, betyder det kort og godt, at du ikke må køre bil. Men helt så sort og hvidt er det alligevel heller ikke. For lovgivningen i Danmark skelner nemligt mellem både en ubetinget og betinget frakendelse af kørekort.

Betinget frakendelse af kørekort

Du må beholde dit kørekort. Men! Da Politiet stoppede dig, overtrådte du alligevel færdselsloven i sådan en grad, at du skal bestå både en ny teori-og køreprøve inden for en afgrænset tidsperiode. Typisk er det seks måneder fra den dato, du fik den betingede frakendelse af kørekortet.

Består du prøverne, får du dit kørekort tilbage. Hvis ikke – ja, så skal kørekortet afleveres til Politiet. Her er det vigtigt at huske på, at du skal bestå begge prøver – og det har du to forsøg til – for at beholde dit kørekort. Denne prøve består af henholdsvist en teoretisk og praktisk del, som du kender fra den gang du først fik kortet.

En betinget frakendelse af kørekoret kan udløses af flere forskellige ting: Hvis du får tre klip i dit kørekort inden for tre år. Hvis du overskrider den gældende hastighedsgrænse med mere end 60 procent eller kører over 160 km/t. Desuden skal du også være opmærksom på, at du kan få betinget frakendt dit kørekort, hvis du køre 40 procent for stærkt på et sted, hvor der er vejarbejde.

Du kan faktisk også få kørekortet inddraget betinget, hvis du undlader at yde førstehjælp ved et færdselsuheld, hvor det er muligt for dig. Eller hvis du forvolder skade på andre medtrafikanter ved at ignorer færdselssikkerhed. Og selvfølgelig hvis du sætter dig bag rattet påvirket af alkohol. Her skal din promille være mellem 0,5 og 1,2.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Av, den var straks værre. Ved en ubetinget frakendelse af kørekortet skal du aflevere dit kørekort til Politiet uanset hvad – du mister nemlig retten til at køre bil i seks måneder eller mere. Først når den periode er slut, må du gå til en ny køre-og teoriprøve, som skal bestås, før du kan få dit kørekort igen. Ligesom ved den betinget frakendelse af kørekort.

Den ubetingede frakendelse kan udløses af mange færdselsforseelser. Du kan dog med sikkerhed vinke farvel til ’pappet’, hvis du eksempelvis har kørt mere end 100 procent for stærkt over den tilladte hastighed. Det samme skal du indstille dig på, hvis du bliver stoppet, og Politiet vurderer, at du begået flere overtrædelser af færdselsloven, som hver for sig udløser en betinget frakendelse af kørekortet.

Den ubetingede frakendelse af kørekort kan også blive udløst af kørsel i alkoholpåvirket tilstand, hvis din promille er 1,2 og derover. Derved kan spritkøselse også koste dig kørekortet – helt. Hvis du bliver stoppet med euforiserende stoffer i blodet, var der tidligere nultolerance i færdselsloven, dog blev det i 2017 lavet om. Bliver du i dag stoppet med eksempelvis det aktive stof THC fra hash i blodet, skelner loven nu på følgende tre måder:

  • Måles mellem 0,001 og 0,003 mg THC pr. liter blod: udløser det et klip i kørekortet og en bøde på en halv nettomånedsløn.
  • Måles mellem 0,003 og 0,009 mg THC pr. liter blod:  koster det en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde, som svarer til din netto månedlig indkomst.
  • Måles over 0,009 mg THC pr. liter blod: ryger kørekortet ubetinget i tre år og bøden svarer til en gang din månedsløn i nettokroner.

Hvis den ubetinget frakendelse af kørekortet er mere end tre år lang, skal du desuden gennem køre-og teoriprøve i alle kategorier på dit kørekort, hvis du da har mere end kategori ’B’ – personbil. Det samme gælder hvis frakendelsestiden er under tre år, men du til gengæld ikke består teori-og køreprøven i løbet af to forsøg.

Du skal desuden vide, at hvis du kører “groft uforsvarligt eller hasarderet”, så kan dette også føre til en ubetinget frakendelse af dit kørekort. Ligeledes gælder det, hvis du får frakendt dit kørekort betinget 2  gange inden for 3 år.

Prøvetid:

Prøvetiden gælder uanset, hvordan du får dit kørekort frakendt. Prøvetiden gælder typisk i tre år, og i den tid gælder det for dig, at overtrædelser – som normalt kun vil udløse en betinget frakendelse – er lige med en ubetinget frakendelse i minimum et halvt år.

Særlig prøvetid for dig der er ny bilist

Fra den dag du første gang erhverver kørekort, har du det på prøve i tre år. Overtræder du færdselsloven inden for den periode, skal der kun to klip til i dit kørekort, før du får kørselsforbud. Altså en ubetinget frakendelse – alle andre bilister har tre klip.

Generhvervelse af kørekort

Ved generhvervelse af kørekort er der også forskellige regler, som du skal have styr på. Først og fremmest kan du søge om at generhverve dit kørekort, så snart dit kørselsforbud er udløbet. Helt grundlæggende vil generhvervelse af kørekort betyde, at du kan – under visse betingelser – genvinde din føreret. Blandt disse betingelser er selvfølgelig at du består endnu en kontrollerede køreprøve, hvor en anden er, at hvis din frakendelse skyldes, at du blev stoppet med alkohol eller stoffer i blodet, skal du gennemføre et alkohol/narko-og trafikkursus inden for et år fra den dato, du mistede kørekortet,  før du igen kan ansøge om kørekort.

Uanset hvad skal du dog have bestået både teori-og køreprøve, før du kan generhverve førerretten. Omvendt er der ingen krav om, at du skal have hverken teori eller køretimer, før du kan gå op til de generhvervende prøver.

Du skal besøge Borgerservice for at anmode om at ansøge om en generhvervelse af kørekortet, hvor du både skal medbringe dit pas og et gyldigt pasfoto. Når du har sendt ansøgningen afsted, så vil ansøgningen blive videresendt til Politiet, der vil behandle din ansøgning. Efter din ansøgning er blevet behandlet, så vil du modtage svar fra Politiet, hvorefter du kan fortsætte med processen om at få dit kørekort igen.

Generhvervelse af kørekort – pris:

Det koster 890 kroner alene at gå til en kontrollerede køreprøve. Dertil kommer udgifter til lån eller leje af en bil, der godkendt til køreprøver og eventuelle teori-og køretimer, hvis du har behov for det. Derved kan prisen på en generhvervelse altså hurtige løbe op over de 890 kr., hvorfor det er en fordel at undersøge market for de bedste priser.