Parkeringsregler og færdselstavler (2020) | TjekBil

Find info om alle køretøjer

Tjek synsrapporter, gæld, kilometerfusk og meget mere

Parkeringsregler 2020

Vil du gerne blive en bedre bilist i trafikken? Der er næsten intet værre end at spotte en lap papir i ruden af ens bil. Parkeringsregler kan ofte være uforståelige og uoverskuelige. Her prøver vi at danne et overblik til dig, så det næste gang er lidt nemmere at parkere – uden at komme tilbage til en bøde.

Færdselslovens §§ 28-29 om parkeringsregler

Færdselsloven har to paragraffer, som kan være med til at skabe et overblik over parkeringsregler. Parkering er en midlertidig hensætning af et køretøj i kortere eller længere tid. Denne hensætning må ikke ske et sted, eller på en måde, at der er til fare for nogle eller bliver en begrænsning for andres færdsel.

Når man skal parkere, så må dette kun ske i højre side af vejen. Dog med undtagelse af en ensrettet vej eller en vej der er mindre befærdet. Når man parkerer langs vejen, skal dette ske i yderkanten eller hvis muligt uden for vejen. Hvis man parkerer på en parkeringsplads, så skal det ske inden for dens grænser. Føreren af bilen skal så vidt muligt benytte en parkeringsplads der er beliggende til højre i færdselsretningen.

Parkering

Når man vælger at parkere, så må dette ikke ske på cykelstier, gangsti, fortov, midterrabat eller helleanlæg.  Du skal også som fører af bilen være sikker på, at køretøjet ikke kan sættes i gang af sig selv. Desuden skal på- og afstigning samt på- og aflæsning ske på en optimal måde, som ikke påvirker andre omkring dig.

Når man parkerer, skal man også være bevidst om, at der er afstande der skal overholdes, og der er områder, hvor man ikke må parkere. Dette kan du få et overblik over her med færdselsstyrelses parkeringsregler.

Standsning eller parkering må ikke ske
På et fodgængerfelt eller ved en udkørsel fra cykelsti. Dette betyder også, at man ikke må parkere indenfor en afstand af fem meter foran et fodgængerfelt eller udkørsel fra en cykelsti som løber langs kørebanen
Er en cykelsti tværgående i forhold til kørebanen, så må man ikke parkere indenfor anstanden af fem meter på hver side af udkørslen til cykelstien
Er man ved et vejkryds, eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant, eller hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen fra cykelstiens nærmeste kant - så man heller ikke standse eller parkere køretøjet her
Man må heller ikke parkere på en overkørsel - for eksempel en jernbaneoverkørsel
Man må heller ikke parkere sådan, at andre ikke kan se færdselstavler eller signal
På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel må man heller ikke standse bilen eller parkere
Man må ikke parkere på eller i nærheden af en bakketop eller ved uoverskueligt vejsving
Loven siger også, at man ikke må parkere på en strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner, eller inden for en afstand af fem meter før begyndelsen af en sådan strækning
Det er heller ikke lovligt at parkere ved spærrelinje, hvis altså afstanden mellem køretøj og linje er mindre end tre meter, og der ikke findes en afmærket linje mellem køretøj og spærrelinje
Det er ikke lovligt at parkere i krybespor, ved en holdeplads afmærket som holdeplads for hyrevogne, eller sådan at kørsel med letbanekøretøj ikke kan ske
Kommer man til et busstoppested, så må man her ikke standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet - og hvis anmærkning ikke findes, så gælder forbuddet indenfor en afstand af 12 meter på hver side af busstoppeskiltet
Man må heller ikke parkere nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel
Nærmer man sig en ejendoms ud- og indkørsel, så må man ikke parkere på en måde, hvorpå denne ind- og udkørsel vanskeliggøres
Man må heller ikke parkere på hovedveje uden for et tættere bebygget område
Parkering må heller ikke ske ved siden af et andet køretøj, hvis det holder ved kørebanens kant
Dette kan tillades, hvis det andet køretøj er en cykel, knallert eller motorcykel uden sidevogn, eller hvis man parkerer på sådan en måde, at man ikke hindrer andre køretøjers adgang

Færdselstavler og vejskilte om parkeringsregler

I følge færdselsloven parkeringsregler, så er der forskel på standsning og parkering, og dette kan ses på færdselstavler. Hvor man ikke må standse, må man automatisk heller ikke parkere. Hvor du ikke må parkere, kan du godt have mulighed for at standse. Færdselsloven tolker standsning som at hensætte ens køretøj i højest tre minutter. Hensætter du din bil i mere end tre minutter, så er dette i følge parkeringreglerne en parkering – ligegyldigt om du stadig sidder inde i bilen.

parkering forbudt

Ser du den rødblå færdselstavle med et kryds, så betyder det at standsning er forbudt – og så er parkering automatisk også forbudt. Ser du til gengæld det rødblå skilt med blot en enkelt streg, så må du ikke parkere, men du kan godt have mulighed for at standse. Skulle man være standset, fordi man sidder i en trafikprop, eller er man nødsaget til at standse på grund af et ufrivilligt stop eksempelvis på grund af punktering – så kan stoppet blive godtaget.

begrænset parkering

Ser man det blårøde “parkering forbudt” skilt, hvor der står “zone”, så betyder det parkeringsforbudszone, som betyder, at det kun er tilladt at parkere indenfor de afmærkede pladser.

p-skilt

Mødes du af et blåt skilt med et “P”, så betyder det, at parkering er velkommen. Ofte er der under disse skilte anført et skilt med en tidsbegrænsning for parkeringen, som for eksempel er på to eller en time, eller 30 eller 15 minutter. Disse skilte kan til tider være svære at tolke, da de bare består af en masse tal:

Er der sorte og hvide klokkeslæt uden for en parentes gælder dette tidspunkt for mandag til og med fredag
Er der sorte og hvide klokkeslæt inden for en parentes, så gælder denne tidsbegrænsning for lørdage
Er der røde tal og klokkeslæt på tavlen, så glæder disse tidspunkter for søndage og helligdage

Normal eller elektronisk p-skive?

p-skive

Det er vigtigt, at du har forsynet sin bil med en parkeringsskive, hvor der er en form for tidsbegrænset parkering. Der hvor der ikke kræves en parkeringsbillet eller en parkeringstilladelse. Hvis du ikke bruger din parkeringsskive, eller ikke bruger den korrekt er det et brud på parkeringsreglerne. Dette kan det betyde, at der bliver udstedt en bøde til dig.

Du kan dog parkere uden p-skive, hvis du gør det i begyndelsen eller slutningen af den gældende, tidsbegrænsede parkeringsfrist. Dette betyder for eksempel, at du kan parkere uden parkeringsskive frem til klokken 9.00, hvis den tidsbegrænsede parkeringsperiode startede klokken 7.00, med en tidsbegrænsning på to timer. Det kan være dog udfordrende at skulle huske at stille sin p-skive, og derfor findes der nu automatiske parkeringsskiver.

I følge færdselslovens bekendtgørelse om parkeringsskiver, så skal de automatiske være i overensstemmelse med loven. Det betyder, at den automatiske parkeringsskive skal:

Krav til den elektroniske p-skive:
Den skal kunne indstilles manuelt
Den skal vise urfunktionens tid, indefra bilen
Det skal fremgå tydeligt, når parkeringsskiven ikke er fastlåst på et
Den skal kunne aflæses i stærkt sollys, og tallene skal have en højde på mindst 20 millimeter
Hvis den har et digitalt display, så skal den indstilles sådan, at tidsangivelsen anføres med et “P:”, så der for eksempel kan så “P:07.30”
Den automatiske parkeringsskive skal være FS-mærket og godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, og denne mærkning skal være anbragt på skives nederste, venstre hjørne, og skal kunne læses tydeligt af en parkeringsvagt
Har man et køretøj som er indregistreret i udlandet, så kan en automatisk parkeringsskive, som opfylder hjemlandets krav, anvendes
Den skal anbringes i forruden, og er den fastmonteret, så skal det være i det nederste, højre hjørne
Der må ikke være flere, forskellige p-skiver, og de skal kunne læses meget tydeligt udefra
Den skal automatisk indstilles til udløbet af det kvarter, inden for hvilket køretøjets motor standses

De store krav til den automatiske, elektroniske p-skive kan hurtigt virke kompleks og udfordrende. Derfor kan det ofte virke mere overskueligt at vælge den gammeldags, og mere simple, version.  Her gælder det dog også, at p-skiven skal placeres nederst i højre hjørne af forruden, og at der ikke er flere parkeringsskiver i samme bil.

Hvis man ikke overholder reglerne, så kan man blive straffet med bøde. Selvom du kun skal parkere i ti minutter ud af for eksempel to timers tidsbegrænsning. Så er det stadig vigtigt, at du sætter viseren på p-skiven, for at overholde parkeringsreglerne og undgå bøde.

Parkeringsafgifter og parkeringsbøder

Er du kommet i den irriterende situation, at du har fået en parkeringsbøde eller en parkeringsafgift? Eller er din bil måske endda blevet fjernet pga. et brud på parkeringsreglerne?

Det er ens kommune der bestemmer lokale parkeringsregler med samtykke fra politiet, og disse bestemmelser kan man læse på kommunernes hjemmesider eller hos Vejdirektoratet.

Det er ofte selv kommunen der udfører kontrol med parkeringregler på offentlige parkeringspladser, og det der derfor også dem der udsteder afgifter. Har du parkeret på et privat område, så er det et privat parkeringsselskab som udfører kontrol med pladsen.

Politiet kan altid kontrollere parkeringreglerne, og se om en parkering er lovlig, og dermed kan de også udstede en afgift.

p-bøde

Politiet kan også udstede en parkeringsbøde, som betyder, at dit køretøj har været til fare for andre, eller har forhindret andre trafikanters færdsel. Hvis du har fået en afgift, kan du som regel ikke få den nedsat. Får du i stedet en bøde, så kan denne nedsættes ud fra din indkomst, hvis den er særligt lav. Det er altid muligt at klage over ens parkeringsafgift, om den er udstedt af kommunen, et privat selskab eller politiet.

Fjernelse af bil

Hvis din bil er blevet fjernet, så er det politiet eller Vejdirektoratet der skal underrette dig, og dermed også oplyse dig om, hvornår den er blevet fjernet, og hvor den nu opbevares. I denne underretning får du også en tidsfrist for, hvornår du skal afhente bilen. Hvis tidsfristen ikke overholdes, har politiet mulighed for at sælge den på en offentlig auktion, eller sælge den til en ophugger for en skrotpræmie.

Hvis der i forbindelse med salget er et overskud, så går dette til statskassen. Dette overskud kan du dog gøre krav på – indenfor et år – men udgifter til transport, opbevaring og salg vil blive trukket fra. Hvis politiet ikke har kunne finde en ejermand til bilen, så har de lov til at sælge den 14 dage efter, at den er blevet fjernet.

Forhåbentligt har denne artikel kunne give dig et overblik over parkeringsregler, så du næste gang er lidt bedre forberedt på din parkering, og kan undgå en ny lap papir under vinduesviskeren.

Hav altid parkeringsreglerne klar ved hånden

 

Download Tjekbil appen ved trykke her