Chiptuning | Hvorfor, hvordan og hvad siger loven? | TjekBil

Find info om alle køretøjer

Tjek synsrapporter, gæld, kilometerfusk og meget mere

Værd at vide om chiptuning

Begrebet chiptuning er i nyere tid det nok mest omdiskuterede indenfor modificering af moderne biler. Når man chiptuner betyder det, at man modificerer bilens motorstyring, som er indkodet til at styre nogle parametre. Derved opnår man en forøget motoreffekt. Det er hovedsageligt på turboladede benzin- og dieselbiler, at der kan opnås en stor gevinst ved at ændre motorstyringens måde at køre motoren på.

En chiptuning giver som regel mellem 25 og 100 hk ekstra, som ofte opnås ved at give bilen lov til at tilføre ekstra brændstof og forhøje ladetrykket fra turboen. Men det er også muligt at chiptune, så bilen går længere på literen. En chiptuning er ikke et mekanisk indgreb og kan derfor ikke spottes ved syn af bilen eller politikontrol på landevejen, men derfor er lovgivningen helt klar omkring det alligevel. Vi har forsøgt at samle de væsentligste punkter herunder.

Tuning af bil

Tuning, chiptuning osv. Begrebet har mange navne og udgaver og mange bilejere er i tvivl om hvorvidt man skal gøre det eller ej. Om det er ulovligt/forsvarligt eller ej og endeligt om det er sikkert. Svaret er desværre heller ikke enkelt, fordi chiptuning og generelt tuning af bil er ikke nødvendigvis ulovligt. Men det skal gøres på en ordentlig måde, som vi uddyber senere i dette indlæg.

Der er flere måder, hvorpå man kan tune sin bil. De mest hyppigt fremkommende er chiptuning og OBD tuning af bil.

 

Chiptuning af bil

Navnet chiptuning af kommer af, at man laver om på motorstyringens chip. Enten ved at indsætte et nyt program i chippen eller helt skifte den oprindelige chip ud med en ny. Den gammeldags metode med at indsætte et nyt program på bilens chip ses sjældent nu om dage og stort set kun på biler fra før årgang 2000.

Chiptuning af biler har, som så mange andre ting, både fordele og ulemper. Når man beslutter at modificere sin bil, er det vigtigt at man vælger det rette værksted at gøre det på. Der er mange værksteder rundt omkring i landet der tilbyder chiptuning af bil, men ikke alle er af lige høj kvalitet. For eksempel er det vigtigt at udelukke steder, hvor man ikke får papir på indgrebet. Det er nemlig sådan, at man kan bede om en rulletest, hvor bilen bliver testet igennem. Det koster lidt ekstra, men så er man sikker på man får valuta for pengene.

 

OBD tuning af bil 

Det er faktisk blevet et lovkrav, at bilens motorstyring skal kunne omprogrammeres så fabrikanterne løbende kan opdatere  programmerne. Faktisk ligesom når iPhones skal have systemopdateringer. Problemet med dette er så, at tuningindustrien er begyndt at udnytte det når det kommer til tuning af bil. Det er muligt for dem at hacke sig ind i bilens motorstyresystem tilføre bilen flere hestekræfter og derfor køre hurtigere. OBD tuning foregår således, at man justerer og tilpasser de parametre der kan tilpasses  så ydeevne og drejemoment bruges på en optimeret måde.
Den dag i dag, er OBD tuning hyppigt forekommende når det kommer til tuning af bil – især fordi helt nye biler uden de store problemer kan OBD tunes.

 

Tuning af bil bliver sværere

Allerede nu er der flere tiltag fra fabrikanterne der har til opgave at forhindre tuning af bil, og i fremtiden kommer der stadigt flere af disse tiltag. Dog skal det stadig siges, at nogle biler fra nogle fabrikanter er nemmere at “pille” ved end andre, men som sagt, så er fabrikanterne ved at komme chiptuning og generelt tuning af bil til livs. Det kan have konsekvenser for ejeren når bilen bliver modificeret. Fabrikanterne vil i værste fald ikke leve op til garantien, hvis bilen er blevet modificeret af et uautoriseret værksted eller lignende.

En anden måde tuning af biler kan foregå er, at skifte hele motorstyresystemet ud med et andet, men det ses sjældent på almindelige personbiler og det er der flere grunde til:
– Det er en indviklet proces fordi nogle gange skal ledningsnettet ombyttes

– Det er en dyr affære, da det let kan løbe op i mange tusinde kroner

– Egentligt er det faktisk unødvendigt, fordi den oprindelige motorstyring er mere end blot god nok til bilen. Derudover kan tuning af bil have indflydelse på bilens garanti, men det kommer vi ind på senere i dette indlæg

En konstruktiv ændring

Chiptuning falder ind under reglerne om konstruktive ændringer af bilen. Som udgangspunkt er chiptuning lovligt, så længe bilen ikke forurener eller støjer mere end før tuningen.

Udover at bilen ikke må forurene eller støje mere efter tuning, skal også sikkerheden fortsat være forsvarlig. Det vil sige, at bilens konstruktion skal kunne tåle den øgede effekt. Endeligt skal der være dokumentation for, at samtlige krav er overholdt, hvilket der i 99,9 procent af tilfældene ikke er.

Efter en bil er blevet chiptunet, skal den synes igen. Syn af bilen kan kun godkendes, hvis der medbringes dokumentation for, at udstyret til tuning af bilen er lovligt. Det er ejerens ansvar at dokumentere dette ved bilsynet.

Udførelse af chiptuning

Udførelse af chiptuning er ulovligt, såfremt bilen efter udført chiptuning ikke opfylder bestemmelserne om luftforurening. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, punkt 7.06. Det er dog tilladt at udføre chiptuning på et køretøj beregnet til motorløb, såfremt køretøjet anvendes til motorløb uden for færdselslovens område eller er registreret til motorløb i Køretøjsregisteret.

Salg og markedsføring af chiptuningsudstyr

Ud over at beskrive hvilken chiptuning, der lovligt kan foretages, indeholder bekendtgørelsen også et forbud mod salg og markedsføring af chiptuningsudstyr – herunder softwareopdateringer, der ikke opfylder reglerne. Køber man chiptuningsudstyr, skal man således altid udbede sig dokumentation for lovligheden af chiptuningsudstyret.

Enhver form for salg og markedsføring af chiptuningsudstyr til brug på køretøjer beregnet til motorløb er dog tilladt, såfremt en række betingelser er opfyldt. Ved salg af denne type udstyr skal der udfyldes en tro- og love-erklæring, der skal opbevares hos sælger i 5 år.

Ved markedsføring skal det tydeligt fremgå, at udstyret alene må anvendes til brug for motorløb. Såfremt markedsføring sker på internettet, skal oplysningerne herom angives på den specifikke side, og i direkte tilknytning til, hvor chiptuningsudstyret markedsføres.

Pas på garantien ved chiptuning

En række bilmærker har taget konsekvensen af den ulovlige chiptuning og fraskriver sig fabriksgarantien, hvis en bil er chiptunet. Læs mere om garanti og reklamationsret. Derfor anbefaler Færdselsstyrelsen, at man benytter et autoriseret værksted i forbindelse med køb af en brugt bil. Her kan man få vished om, at bilen ikke tidligere har været tunet.

Download Tjekbil appen ved trykke her

Facebook
Twitter
LinkedIn