Chiptuning | Hvorfor, hvordan og hvad siger loven? | TjekBil

Find info om alle køretøjer

Tjek synsrapporter, gæld, kilometerfusk og meget mere

Værd at vide om chiptuning og tuning af bil generelt

Må du tune og modificere din bil? Svaret er ikke entydigt. For ja, det må du i princippet godt. Men der er en række regler, du skal overholde, hvis du vil bruge de ekstra hestekræfter på offentlig vej.

Tuning af bil

Chiptuning eller blot tuning. Navnene kan spænde vidt, og der findes mange udgaver af chiptuning. Mange danske bilejere er ofte usikre på, om de overhovedet skal give sig i kast med chiptuning eller ej. Mange er i tvivl om, om chiptuning over hodet er lovligt. Flere har også bekymringer om, hvorvidt det er forsvarligt i forhold til sikkerheden. Det er desværre ikke nemt at give et entydigt svar på ovenstående bekymringer, fordi tuning af bilen helt generelt samt chiptuning ikke nødvendigvis er ulovligt. Dog skal indgrebet udføres på en forsvarlig måde, hvilket vi vil komme nærmere ind på i dette indlæg.

Der findes, som tidligere beskrevet, mange muligheder når det kommer til tuning af bilen. De mest populære er chiptuning samt det man kalder OBD tuning af bilen.

Chiptuning af bil

Begrebet chiptuning er i de seneste år et meget diskuteret emne indenfor modificering af biler. Chiptuning betyder i al sin enkelthed, at man ændrer på bilens motorstyring, som er kodet og programmeret til at styre bestemte parametre af bilen. På den måde får man en større motoreffekt på bilen. Dette gør sig især gældende på turboladede benzin- og dieselbiler. Her kan der opnås en ekstra forøgelse af motoreffekten på bilen. Dette gøres ved at at ændre motorstyringens måde at drive motoren på.

Chiptuning kan som hovedregel forøge bilens hk et sted mellem 25 og 100 hk ekstra. Dette opnås ved at give bilen lov til at tilføre ekstra brændstof og forhøje ladetrykket fra turboen. Dog er det også en mulighed lave chiptuning, så bilen kører længere på literen. Chiptuning er som sådan ikke et indgreb i mekanisk forstand, og det er derfor stort set umuligt at opdage ved syn af bilen eller ved kontrol af politet på de danske veje. Dog er lovgivningen helt klar omkring det alligevel. Vi har forsøgt at samle de væsentligste punkter herunder.

Chiptuning som begreb kommer af selve motorstyringens chip som modificeres – som nævnt. Dette kan gøres på flere måder. Enten ved at lægge et nyt program på bilens chip eller ved helt at udskifte bliens chip med en ny, modificeret chip. Den mest gængse metode med at lægge et nyt program på chippen ses efterhånden sjældent i dag. Denne fremgangsmåde ses efterhånden kun på biler produceret før år 2000.

Der findes mange fordele, men også ulemper i forbindelse med chiptuning af bil. Før man tager den endelige beslutning om at modificere sin bil, er det derfor yderst vigtigt at man overvejer nøje, hvilket værksted man vil bruge til at foretage selve chiptuningen af bilen. Der findes et stort antal af værksteder spredt i det danske land, som har chiptuning af bil som en reel service. Det er dog ikke alle værksteder, der udfører chiptuning af bilen af lige høj kvalitet. For eksempel er det vigtigt at udelukke steder, hvor man ikke får papir på indgrebet. Det er nemlig sådan, at man kan bede om en rulletest, hvor bilen bliver testet igennem. Det koster lidt ekstra, men så er man sikker på man får valuta for pengene.

OBD tuning af bil 

Noget overraskende er det blevet gjort til et lovkrav, at motorstyringen på bilen skal kunne omprogrammeres. På den måde har fabrikanterne nemlig mulighed for at kunne opdatere programmerne løbende. Dette kan nemt sammenlignes med iPhones, som ligeledes skal opdatere styresystemet en gang imellem. Der er dog en problematik i dette lovkrav. Hele industrien inden for chiptuning af biler er nemlig begyndt gøre brug af dette lovkrav på en anden måde, end det var tilsigtet, da man fastsatte lovkravet. Det er nemlig ikke så svært og avanceret at hacke sig ind i selve motorstyresystemet på bilen, for på den måde at give bilen flere hestekræfter, så den kan køre hurtigere. OBD tuning foregår altså på den måde, at man tilpasser og finjusterer de parametre der kan reguleres, så drejemoment og ydeevne bruges på en mere optimal måde.

På nuværende tidspunkt er OBD tuning et meget populært fænomen, når det kommer til tuning af bilen – dette skyldes bl.a. at de fleste nye biler kan OBD tunes uden de store vanskeligheder, som tidligere beskrevet.

Tuning af bil bliver sværere

I dag er der efterhånden flere og flere af bilfabrikanterne, der igangsætter tiltag som skal gøre det sværere at tune bilen. Disse tiltag forventes at fortsætte med at blive igangsat i fremtiden. Det skal dog også pointeres, at biler fra bestemte fabrikanter er nemmere at tune end andre. Disse bilfabrikanter er dog på vej til at komme chiptuning og generelt tuning af bil til livs. Når bilen bliver tunet og modificeret kan det dog også have konsekvenser for ejeren af bilen. Fabrikanterne vil nemlig i værste tilfælde ikke leve op til den ellers stillede garanti på bilen. Dette skyldes at bilen enten er blevet chiptunet eller på anden måde blevet modificeret og tuner af et uautoriseret værksted eller lignende.

Nogle foretager også tuning af bilen på en anden måde. Det er nemlig også muligt at udskifte hele bilens motorstyresystem. Denne metode ses dog yders sjældent på de almindelige biler, hvilket der er flere årsager til:

  • Selve processen for denne metode er meget indviklet, idet hele ledningsnettet i bilen i mange tilfælde skal ombyttes
  • Selve metoden er også dyr, og prisen kan hurtigt ende ud i mange tusinde kroner
  • Egentligt er det faktisk unødvendigt, fordi den oprindelige motorstyring er mere end blot god nok til bilen. Derudover kan tuning af bil have indflydelse på bilens garanti, som tidligere beskrevet.

En konstruktiv ændring

Der findes regler på området for ændringer af bilen. Disse regler omfatter bl.a. chiptuning. Chiptuning er i princippet og som udgangspunkt ikke ulovligt, hvis bilen ikke er til større gene for miljøet. Dette gælder både forureningen samt den støj bilen giver. Hvis disse parametre ikke er forhøjet efter en chiptuning af bilen – så er det som udgangspunkt en lovlig chiptuning.

Foruden parametrene om støj og forurening, så skal også der også tages højde for sikkerheden. Det skal nemlig stadig være forsvarligt at køre i køretøjet. Det vil sige altså i praksis sige, at selve konstruktionen af bilen skal kunne holde til den nu øgede effekt. Endeligt skal der være dokumentation for, at samtlige krav er overholdt, hvilket der i 99,9 procent af tilfældene ikke er.

Efter en bil er blevet chiptunet, skal den synes igen. Syn af bilen kan kun godkendes, hvis der medbringes dokumentation for, at udstyret til tuning af bilen er lovligt. Det er ejerens ansvar at dokumentere dette ved bilsynet. Læs mere om reglerne i det følgende afsnit:

Regler for tuning af bil i Danmark

I Danmark har vi så mange regler på området, at modificering af din bil er en ren paragrafjungle at finde rundt i. Så for nemhedens skyld har vi delt de komplicerede regler fra Færdselsstyrelsen op i brugbare afsnit. Go’ læselyst – det er om at holde tungen lige i munden imens.

 

1: Må du overhovedet ændre på din bil?

Ja – f.eks. chiptuning, men det er ikke noget, du bare lige gør. Udover selve de tekniske ændringer skal du nemlig have bilen forbi en synsmand, som skal sige god for dine ændringer. I den forbindelse kigger synsvirksomheden efter tre specifikke ting, som skal være dokumenteret: Om bilen teknisk er i stand til at håndtere den øgede effekt, luftforureningen og støjniveauet.

Generelt kan man sige, at jo nyere bilen er, desto sværere bliver det at få godkendt en ombygning af den helt store slags.

 

2: Teknikken bag tuning af bil

Skal det hele spille, når du lander i synshallen, er det ikke nok, at du har fundet ekstra hestekræfter i din bils motor. Resten af bilen skal også være beredt på de ekstra kræfter – så at sige. Synsmanden kontrollerer blandt andet, at bilens bremser er af en beskaffenhed, der kan tøjle effektforøgelsen. Han skal også sikre sig, at bilen er stabil. Både ved accelerationer og opbremsninger – det gælder også, hvis tuningen har forøget bilens tophastighed.

Her gælder det, at effektforøgelser på op til 20 procent umiddelbart kan godkendes ved et almindelig syn. Altså uden at du skal dokumentere andet end effekten.

Selvom du har holdt dig under de tyve procent, kan du dog sagtens rende ind i en afgiftssag hos SKAT – mere om det senere.

Er bilens effekt forøget med mere end 20 procent, kræves der yderligere dokumentation, hvis bilen skal godkendes. Dette kan være:

  • TÜV-godkendelse efter Merkblatt 751-reglerne. En særlig typegodkendelse, der gælder for den specifikke bil. Det fortæller synsmanden, at din bil er typegodkendt til netop den ændring, du har foretaget. Du kan også selv henvende dig til TÜVs tekniske institut i Tyskland og bede dem lave typegodkendelse af din ombygning. Det er meget dyrt, men der findes danskere, som har gjort netop det.
  • En officiel erklæring fra bilfabrikanten, der redegør for, at din bil kan håndtere de ekstra kræfter samt en beskrivelse af de ændringer, der er foretaget på køretøjet. I praksis er det ofte en erklæring fra den importør, der i sin tid har taget bilen til Danmark og solgt den. Du skal dog være meget heldig, hvis fabrikanten/importøren vil hjælpe dig med den slags.
  • Dokumentation for at bilen teknisk set identisk med en anden modeludgave i sit program. Eksempelvis må du øge en BMW E36 320i fra 150 til 192 hk, fordi bilen er teknisk identisk (bremser, undervogn etc.) med 328i’eren, der har 192 hk, uden at bryde tyveprocents-reglen. Derfor må du faktisk godt forøge 328’erens effekt til 230 hk, da det er tyve procent oveni de 192 hk. Du skal blot kunne overbevise synsmanden om denne tekniske lighed. Endelig skal du holde dig for øje, at synshaller ikke godtager turbo- og kompressorombygninger efter samme princip. Fordi det kun tager sekunder at ændre på ladetrykket efter et syn. Og den går altså ikke.
  • Dokumentation fra en godkendt prøveinstans. Disse kan godkende alt mellem effektforøgelser på 21 til 40 procent og fra 40 til 100 procents effektforøgelse på din bil. Dog er den maksimalt godkendte effekt 272 hk pr. køreklar ton. Ved sådan en effektforøgelse skal bilen kunne præsentere 90 procent af sin tophastighed under stabil kørsel.

Bilen skal også vise, at den er stabil gennem svin.. Det er trafikstyrelsen, der har lavet forskrifterne for, hvordan en test skal udføres af et givent køretøj. I denne test skal bilen presses igennem en lang skarp kurve med 60-70 km/t. Først uden bump og senere med et bump midtvejs. Her vil især baghjulstrukne biler komme på prøve, da en udskridning med bagenden betyder, at bilen ikke kan bestå testen. Det kræver meget af bilen.

 

3: Luftforureningstest

Forureningstesten følger gældende krav i henhold til bilens alder. For biler registreret før den 1. oktober 1990 er der alene krav om CO-måling (benzinbiler). Støjtesten er for biler registreret første gang før 30. september 1982 en standmåling og for biler registreret senere både en stand- og en kørselsmåling.

En forureningsmåling i tomgang er dog ikke nok. Bilen skal på et særligt rullefelt, og sådan et findes ikke i Danmark. Derfor må du til enten Sverige eller Tyskland – og selve testen er ikke billig. Regn med i hvert fald 10.000 danske kroner for en godkendelse.

Endelig skal du kunne dokumentere brændstofforbruget, hvis bilen er registeret første gang efter 1. juli 1997, da bilen i så fald skal testes i forhold til den gælde Euro-norm. Særligt for chiptuning gælder det, at udledningen af partikler ikke må stige med mere end 20 procent af den oprindelige opgivelse. Hvilket i praksis gør det noget nær umuligt at få godkendt en chiptuning af dieselbiler selv med det korrekt udførte testarbejde.

 

4: Støj i forbindelse bil tuning af din bil

Også her er der forskellige regler. Effektforøgelser under 40 procent må nemlig ikke føre til et støjniveau, der er højere end 3 dB af bilens oprindelige måling fra fabrikken.

Er bilen nyere end 1. oktober 1982 – og tunes der til mere end 40 procent over den originale effekt – skal der foretages en ny støjmåling – både under kørsel og i tomgang. Selv hvis du ikke foretager dig andet end at udskifte det originale luftfilter med et åbent et af slagsen, kræver det en støjmåling.

 

5: Effektdokumentation

Du skal kunne dokumentere din bils effekt efter ændringerne vedrørende tuning af bil. Til det kan du bruge udskriften fra et rullefelt, men synsmanden kan sagtens forkaste udskriften. Hvis altså han vurderer, at der er manipuleret med den. Desuden gælder det, at du kun kan bruge en rullefeltsudskrift som dokumentation, hvis effektforøgelsen ikke overstiger tyve procent af bilens oprindelige effekt.

 

6: Ændringer skal synes og godkendes

En tunet bil skal altid fremstilles til syn, når der er foretaget ændringer. Det er her, du skal fremlægge alt nødvendig dokumentation for effektforøgelsen. Godkender synsmanden bilen, skrives de nu ’konstruktive ændringer’ ind i DMR (Det Centrale Motorregister).

HUSK: Bare fordi synsmanden ikke opdagede ændringerne – og slap bilen igennem syn – betyder det ikke, at dine ændringer på bilen er lovlige. Selv en nysynet bil kan blive indkaldt til syn, hvis politiet opdager ikke godkendte ændringer.

 

7: Biler der er godkendt i et andet land

I EU siger reglerne ganske vist, at bilerne må importeres og eksporteres frit inden for medlemslandenes grænser. Men det gælder kun masseproducerede biler, og godkendelsen forudsætter stadig, at der ikke er ændret på fabriksspecifikationerne.

Import af ikke-masseproducerede biler – og biler som aldrig har været solgt i EU – skal ved tekniske ændringer igennem samme regelmølle som alle andre biler – hvilket også gælder tunede biler herunder chiptunet.

 

8: Afgiftsbetaling efter tuning af bil

Ja, hvis du forøger antallet af hestekræfter (ikke newtonmeter eller kubik) med mere end 20 procent, så skal bilen op til en ny afgiftsvurdering. Fordi bilen i SKATs øje så har mistet sin identitet. Og nu bliver det dyrt. For det er ikke bare den forøgede effekt, du skal betale for. Nej, det er hele bilen. Akkurat som hvis du importerede en brugt bil. Du skal altså betale mellem 55 og 60 procent afgift af en handelsværdi på en tilsvarende bil. En værdi som SKAT typisk finder frem til ved at tage gennemsnittet af tre biler hos forhandlere herhjemme.

 

9: Hvad siger forsikringen til tuning af bil?

Det her er skrækhistoriernes hjørne. For selv blandt bilfolk går der rygter om folk, der er blevet knaldet af forsikringen, fordi de kørte i en bil med ’ikke godkendte’ ombygninger, da uheldet skete. Det har bare ikke noget på sig.

Har du ikke overholdt din vigepligt – ja, så er det forsikringsselskabet, der skal bevise, at uheldet skete som følger af de konstruktive ændringer , du har foretaget på din bil, såsom chiptuning eller anden form for tuning af bilen men ikke lige har fået hverken synet eller godkendt. Forsikringsselskabet kan selvfølgelig ikke nægte at udbetale pengene med henvisning til, at bilen er ’tunet’.

Anderledes forholder det sig imidlertid, hvis du er involveret i et solouheld. Her kan det ske, at forsikringsselskabet vil forsøge at nægte dig en udbetaling på din kaskoforsikrede bil. I en eventuel retssag kan du så risikere at skulle overbevise en dommer om, at det ikke var på grund af de konstruktive ændringer, at du endte med en krøllet bil.

Er der i øvrigt ting i/ved bilen, som du ikke har oplyst forsikringsselskabet om, skal du ikke forvente at få det erstattet ved tyveri, brand og hvad du ellers måtte være dækket for.

Så modificering og tuning af bil er ikke bare sådan lige til at overskue. Der er ekstremt mange krav at overholde, men nu kender du i hvert fald til de vigtigste.

Udførelse af chiptuning

Udførelse af chiptuning er ulovligt, såfremt bilen efter udført chiptuning ikke opfylder bestemmelserne om luftforurening. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, bilag 1, punkt 7.06. Det er dog tilladt at udføre chiptuning på et køretøj beregnet til motorløb, såfremt køretøjet anvendes til motorløb uden for færdselslovens område eller er registreret til motorløb i Køretøjsregisteret.

Salg og markedsføring af chiptuningsudstyr

Ud over at beskrive hvilken chiptuning, der lovligt kan foretages, indeholder bekendtgørelsen også et forbud mod salg og markedsføring af chiptuningsudstyr – herunder softwareopdateringer, der ikke opfylder reglerne. Køber man chiptuningsudstyr, skal man således altid udbede sig dokumentation for lovligheden af chiptuningsudstyret.

Enhver form for salg og markedsføring af chiptuningsudstyr til brug på køretøjer beregnet til motorløb er dog tilladt, såfremt en række betingelser er opfyldt. Ved salg af denne type udstyr skal der udfyldes en tro- og love-erklæring, der skal opbevares hos sælger i 5 år.

Ved markedsføring skal det tydeligt fremgå, at udstyret alene må anvendes til brug for motorløb. Såfremt markedsføring sker på internettet, skal oplysningerne herom angives på den specifikke side, og i direkte tilknytning til, hvor chiptuningsudstyret markedsføres.

Pas på garantien ved chiptuning

En række bilmærker har taget konsekvensen af den ulovlige chiptuning og fraskriver sig fabriksgarantien, hvis en bil er chiptunet. Læs mere om garanti og reklamationsret. Derfor anbefaler Færdselsstyrelsen, at man benytter et autoriseret værksted i forbindelse med køb af en brugt bil. Her kan man få vished om, at bilen ikke tidligere har været tunet.

Download Tjekbil appen ved trykke her

Facebook
Twitter
LinkedIn