Hvad indebærer et bilsyn, og hvorfor er det vigtigt?

SPONSORERET

Som bilejer har du forpligtelser og regler, som skal overholdes, for at bilen må køre på de danske veje. Det er selvfølgelig vigtigt for både dig, passagerer og andre trafikanter, at din bil er sikker at køre i. En ny bil skal have et bilsyn 4 år efter, at den er købt. Derefter skal den til et periodisk syn hvert andet år. Indkaldelse til bilsyn sker heldigvis automatisk ved, at du får besked i din e-Boks. Biler i Danmark skal leve op til lovens minimumskrav for sikkerhed og miljø. Blandt andet dette kan tjekkes under et bilsyn. Læs med her hvis du vil vide mere om, hvordan et bilsyn foregår.

Derfor er et bilsyn vigtigt

Hvis der ikke fandtes nogen regler for, hvordan en bils tilstand skal være, før den må køre på de danske veje, så ville det være usikkert at færdes i trafikken. Bilens sikkerhedskrav skal være overholdt, så den er sikker at køre i. Alle funktionerne er til stede i bilen af en grund, og virker nogle af disse ikke, så skal det fikses hurtigst muligt. Ved et bilsyn kontrolleres det, at bilens funktioner fungerer optimalt og derfor ikke er til fare i trafikken. Samtidig tænkes der også på miljøet ved et bilsyn. Biler udleder CO2, men der er regler for, hvor meget den må forurene. Her tjekkes, at bilens miljømæssige forhold overholdes, så vi bedst muligt kan undgå at forurene vores planet.

Dette indebærer et bilsyn

Om du bor i Birkerød eller Bagsværd, så fungerer et bilsyn på samme måde. Det er Trafikstyrelsen, som fastsætter reglerne, så de er ens over hele landet. Med hensyn til de sikkerhedsmæssige forhold vil der blive tjekket styre- og signalapparatet, lygter, reflekser, bremser og bærende dele. Disse indebærer blandt andet bilens støddæmpere, dæk og hjulophæng. Bremserne afprøves og testes, for at se om de virker optimalt. Måske er der variationer i bremsernes kraft eller skævbremsning, hvilket skal fikses. Alt lyset på bilen skal selvfølgelig virke perfekt, så bilen altid er synlig på vejene. Det gælder både nærlys, baklys, positionslys, stoplys, nummerpladelys og fjernlys. Bilens stand kontrolleres samtidig ved, at der tjekkes for rust, utætheder og andre ødelæggende elementer. Ved miljøkontrollen tjekkes der CO2-måling, støj, kulilte og røg. Her afhænger grænseværdierne af bilens alder og model. Til sidst ved bilsynet prøvekøres bilen, så der kan fås et samlet indtryk af dens køreevne.

Her kan du få et bilsyn

Hos et professionelt rustbeskyttelsescenter i Farum kan du få foretaget et bilsyn. Du bør vælge et sted, hvor kvalitet, kundetilfredshed og miljø er prioriteret højt. Med mange års bred erfaring sikrer du dig, at det motorkontor du vælger, hurtigt og effektivt kan give din bil et bilsyn. Du kan altid kontakte dit lokale center, for at vide mere om priser på lige præcis din biltype. Sørg desuden for at have alle papirerne på din bil i orden, for så bør det ikke tage mere end 20 minutter at syne din bil. Det er vigtigt at overholde synsfristen, da du ellers kan få en bøde, så husk at holde øje med din e-Boks.